Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable HSL: Holdning til: Henrik Sass Larsen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Henrik Sass Larsen?

Values Categories N
1 Positivt 229
 32.8%
2 Negativt 290
 41.5%
3 Ved ikke 137
 19.6%
4 Kender ikke pågældende politiker 43
 6.2%
Sysmiss 332

Summary Statistics

Valid cases 699
Missing cases 332
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.