Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable M: Holdning til: Morten Østergaard

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Morten Østergaard?

Values Categories N
1 Positivt 163
 23.1%
2 Negativt 177
 25.1%
3 Ved ikke 181
 25.7%
4 Kender ikke pågældende politiker 184
 26.1%
Sysmiss 326

Summary Statistics

Valid cases 705
Missing cases 326
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.