Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable LLR: Holdning til: Lars Løkke Rasmussen

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Lars Løkke Rasmussen?

Values Categories N
1 Positivt 414
 53.8%
2 Negativt 288
 37.5%
3 Ved ikke 66
 8.6%
4 Kender ikke pågældende politiker 1
 0.1%
Sysmiss 262

Summary Statistics

Valid cases 769
Missing cases 262
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.