Dataset: Epinion for Danmarks Radio - september 2012

Variable PI: Holdning til: Pia Kjærsgaard

PreQuestion Text

Er du positivt eller negativt stemt over for...

Literal Question

Pia Kjærsgaard?

Values Categories N
1 Positivt 324
 42.7%
2 Negativt 381
 50.2%
3 Ved ikke 54
 7.1%
4 Kender ikke pågældende politiker 0
 0.0%
Sysmiss 272

Summary Statistics

Valid cases 759
Missing cases 272
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.