Dataset: Kommunal- og regionsrådsvalget 2017

Abstract

Spørgsmålene i dette dataset omhandler Kommunal- og regionsrådsvalget 2017, baggrundsvariable, samt generelle holdninger. Derudover findes spørgsmål om tillid og tilfredshed med tilværelsen.  

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:
Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. november - 13. december 2017 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark*.

Målgruppe & screening:
Undersøgelsen er gennemført blandt befolkningen i alderen 18+ år.

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen.  
I alt er der gennemført 3319 interview inden for målgruppen. Dog gøres der opmærksom på, at undersøgelsen er foretaget på baggrund af et panel, som ikke er tilfældigt udtrykket. Dermed kan der ikke sikres fuldstændig repræsentativitet af den  
danske befolkning over 18 år.  
Data er ikke vejet.


Offentliggørelse - af resultater:
Ved offentliggørelse af undersøgelsen, eller dele af undersøgelsen, bedes YouGov hver gang nævnes som samarbejdspartner på undersøgelsen.
 
Ved pressemeddelelser bedes dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følgende bedes inkluderet i pressemeddelesen:
 
”Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 3319 CAWI-interview med befolkningen i alderen 18+ år, i perioden 21. november - 13. december 2017”.
 
Forud for en offentliggørelse af en undersøgelses resultater godkender YouGov gerne pressemeddelelsen, eller anden brug af resultaterne, med henblik på at sikre resultatanvendelsen rent analyseteknisk og juridisk.

Undersøgelsen er foretaget med økonomisk støtte fra Columbus Fonden.

Variable Groups

Full Title

Kommunal- og regionsrådsvalget 2017

Identification Number

Kommunal-og-regionsraadsvalget-2017-YouGov-AAU

Date of Production

2018-01-04

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.