Dataset: TrygFondens Tryghedsmåling for voksne 2005

Abstract

Tryghedsmålingen 2005 voksne er gennemført i april 2005 som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.
Meningsmålingsinstituttet Zapera (nu YouGov) har stået for den praktiske gennemførelse. Undersøgelsen er gennemført
blandt Zaperas faste panel, men det har desværre ikke været muligt at fastslå, hvor mange paneldeltagere der har været
invitereret til at deltage i undersøgelsen og dermed også svarprocenten. YouGov oplyser dog, at svarprocenten for deres
undersøgelser typisk ligger på ca. 40 %.
Baggrundsvariable (i form af køn, alder osv.) er taget fra panelets stamdata. Zapera har i den forbindelse anført, at der kan
være en mindre grad af usikkerhed ved disse variable, da respondenterne ikke er tvunget til opdatere disse oplysninger ved
hver undersøgelse.
Læs mere om Tryghedsmålingen på TrygFondens hjemmeside http://www.trygfonden.dk/

Variable Groups

Full Title

TrygFondens Tryghedsmåling for voksne 2005

Identification Number

Tryghedsmling!2005!voksne!rekodet

Date of Production

2020-11-30

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.