Dataset: TrygFondens tryghedmåling 2004

Abstract

Abstract
Tryghedsmålingen 2004 er den første af TrygFonden tryghedsmålingere. Indsamlingen er besvarelser er gennemført i
dagene 1.- 8. september 2004 som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Meningsmålingsinstituttet Zapera (nu
YouGov) har stået for den praktiske gennemførelse. Skemaet er i alt udsendt til 2.500 personer, hvoraf 1007 har besvaret det.
Besvarelsesprocenten er altså 40,3.
Læs mere om Tryghedsmålingen på TrygFondens hjemmeside http://www.trygfonden.dk/

Variable Groups

Full Title

TrygFondens tryghedmåling 2004

Identification Number

Tryghedsmling!2004!rekodet

Date of Production

2020-11-27

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.