Dataset: TrygFondens tryghedsmåling 2009

Abstract

4.016 personer i aldersgruppen 15 - 65 år fra YouGov Zaperas panel. Data er indsamlet af YouGov Zapera mellem 24. juni
og 15. juli 2009 i form af en webpanelundersøgelse. Deltagerne er udvalgt til at være et repræsentativt udsnit af den danske
befolkning i aldersgruppen 15-65 år. De anvendte kriterier er køn, alder, geografi og uddannelsesbaggrund. Undersøgelsen er
gennemført blandt Zaperas faste panel, men det har desværre ikke været muligt at fastslå, hvor mange paneldeltagere der har
været invitereret til at deltage i undersøgelsen og dermed også svarprocenten. YouGov oplyser dog, at svarprocenten for deres
undersøgelser typisk ligger på ca. 40 %.
Læs mere om Tryghedsmålingen på TrygFondens hjemmeside http://www.trygfonden.dk/

Variable Groups

Full Title

TrygFondens tryghedsmåling 2009

Identification Number

Tryghedsmling!2009!rekodet

Date of Production

2020-12-02

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.