Dataset: TrygFondens tryghedsmåling 2013

Abstract

6.011 personer i aldersgruppen 18 - 74 år fra YouGovs Danmarkspanel har deltaget i undersøgelsen. Data er indsamlet af
YouGov Zapera mellem 4. juni til 28. juni 2013 i form af en webpanelundersøgelse. Deltagerne er udvalgt til at være et
repræsentativt udsnit af den danske befolkning i aldersgruppen 18-74 år. De anvendte kriterier er køn, alder, geografi og
uddannelsesbaggrund. Undersøgelsen er gennemført blandt YouGovs faste panel, men det har desværre ikke været muligt
at fastslå, hvor mange paneldeltagere der har været invitereret til at deltage i undersøgelsen og dermed også svarprocenten.
YouGov oplyser dog, at svarprocenten for deres undersøgelser typisk ligger på ca. 40 %.
Læs mere om Tryghedsmålingen på TrygFondens hjemmeside http://www.trygfonden.dk/

Variable Groups

Full Title

TrygFondens tryghedsmåling 2013

Identification Number

Tryghedsmling!2013!rekodet

Date of Production

2020-12-03

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.