Dataset: TrygFondens tryghedsmåling for unge 2005

Abstract

Abstract
Tryghedsmålingen 2005 unge er gennemført i første uge af maj 2005 som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.
Meningsmålingsinstituttet Zapera (nu YouGov) har stået for den praktiske gennemførelse. I undersøgelsen deltager
udelukkende unge i alderen 14-20 år. Undersøgelsen er gennemført blandt Zaperas faste panel, men det har desværre ikke
været muligt at fastslå, hvor mange paneldeltagere der har været invitereret til at deltage i undersøgelsen og dermed også
svarprocenten. YouGov oplyser dog, at svarprocenten for deres undersøgelser typisk ligger på ca. 40 %.
Baggrundsvariable (i form af køn, alder osv.) er taget fra panelets stamdata. I data ses uoverensstemmelser mellem
baggrundsvariablene og variablene BA og BK. Adspurgt (som i variablene BA og BK) angiver respondenterne i
en lang række tilfælde anden alder og andet køn end de oplysninger der er taget fra panelet. Det forventes, at disse
uoverensstemmelser skyldes, at det ikke er den tilmeldte paneldeltager der har besvaret undersøgelsen, men i stedet
eksempelvis dennes barn.
Det er angivet, at der er en underrepræsentation af indvandrere i undersøgelsen.
Læs mere om Tryghedsmålingen på TrygFondens hjemmeside http://www.trygfonden.dk

Variable Groups

Full Title

TrygFondens tryghedsmåling for unge  2005

Identification Number

Tryghedsmling!2005!unge!rekodet

Date of Production

2020-11-26

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.