Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q20_4: Arbejdspladsen er blevet bedre til at påskønne min indsats i de seneste år

Values Categories N
1 Helt enig 192
 6.2%
2 Delvist enig 698
 22.6%
3 Hverken enig eller uenig 1102
 35.7%
4 Delvist uenig 522
 16.9%
5 Helt uenig 380
 12.3%
6 Ved ikke 195
 6.3%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.