Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q18_4: Der er meget mere kontrol med de ansatte på mit arbejde end tidligere

Values Categories N
1 Helt enig 485
 15.7%
2 Delvist enig 661
 21.4%
3 Hverken enig eller uenig 774
 25.1%
4 Delvist uenig 526
 17.0%
5 Helt uenig 447
 14.5%
6 Ved ikke 196
 6.3%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.