Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q20_1: Det er blevet sværere at få tid til at klare opgaverne på mit arbejde i de seneste år

Values Categories N
1 Helt enig 598
 19.4%
2 Delvist enig 961
 31.1%
3 Hverken enig eller uenig 702
 22.7%
4 Delvist uenig 393
 12.7%
5 Helt uenig 301
 9.7%
6 Ved ikke 134
 4.3%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.