Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q19_2: Det fører sjældent til ændringer i praksis, når man kritiserer noget på mit  arbejde

Values Categories N
1 Helt enig 331
 10.7%
2 Delvist enig 816
 26.4%
3 Hverken enig eller uenig 762
 24.7%
4 Delvist uenig 774
 25.1%
5 Helt uenig 264
 8.5%
6 Ved ikke 142
 4.6%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.