Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable family_situation: Din familiesituation #Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din nuværende situation

Values Categories N
1 Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem) 196
 3.3%
2 Jeg er single/enlig/ikke samboende og har hjemmeboende børn 199
 3.3%
3 Jeg er single/enlig/ikke samboende og har ingen hjemmeboende 1497
 24.9%
4 Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen h 2784
 46.2%
5 Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeb 1163
 19.3%
6 Jeg bor på anden vis og med hjemmeboende børn 12
 0.2%
7 Jeg bor på anden vis og uden hjemmeboende børn 117
 1.9%
8 Andet 55
 0.9%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.