Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q20_2: Forholdet til min nærmeste chef er generelt blevet bedre i de seneste år

Values Categories N
1 Helt enig 411
 13.3%
2 Delvist enig 757
 24.5%
3 Hverken enig eller uenig 1247
 40.4%
4 Delvist uenig 284
 9.2%
5 Helt uenig 212
 6.9%
6 Ved ikke 178
 5.8%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.