Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q19_4: Hvis man kritiserer noget på mit arbejde, skal man ikke regne med opbakning fra kollegerne

Values Categories N
1 Helt enig 141
 4.6%
2 Delvist enig 461
 14.9%
3 Hverken enig eller uenig 783
 25.3%
4 Delvist uenig 835
 27.0%
5 Helt uenig 652
 21.1%
6 Ved ikke 217
 7.0%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.