Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q18_5: Ledelsen på mit arbejde bruger for meget tid på at slås indbyrdes

Values Categories N
1 Helt enig 148
 4.8%
2 Delvist enig 390
 12.6%
3 Hverken enig eller uenig 697
 22.6%
4 Delvist uenig 488
 15.8%
5 Helt uenig 960
 31.1%
6 Ved ikke 406
 13.1%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.