Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q19_1: Ledelsen på mit arbejde er interesseret i at høre på medarbejdernes kritik, så arbejdsforholdende kan forbedres

Values Categories N
1 Helt enig 639
 20.7%
2 Delvist enig 1203
 38.9%
3 Hverken enig eller uenig 532
 17.2%
4 Delvist uenig 387
 12.5%
5 Helt uenig 236
 7.6%
6 Ved ikke 92
 3.0%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.