Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q18_3: Man kan normalt regne med de oplysninger, der kommer fra ledelsen

Values Categories N
1 Helt enig 737
 23.9%
2 Delvist enig 1182
 38.3%
3 Hverken enig eller uenig 596
 19.3%
4 Delvist uenig 368
 11.9%
5 Helt uenig 124
 4.0%
6 Ved ikke 82
 2.7%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.