Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q20_3: Min arbejdsplads er blevet mere udsat for konkurrence i de seneste år

Values Categories N
1 Helt enig 542
 17.5%
2 Delvist enig 906
 29.3%
3 Hverken enig eller uenig 798
 25.8%
4 Delvist uenig 347
 11.2%
5 Helt uenig 245
 7.9%
6 Ved ikke 251
 8.1%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.