Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q10: Sp.10 Hvad er din nuværende stilling?

Values Categories N
1 Ufaglært arbejder 377
 6.3%
2 Specialarbejder 59
 1.0%
3 Faglært arbejder 657
 10.9%
4 Lavere funktionær 1021
 17.0%
5 Højere funktionær (funktionær med lederansvar, akademisk 833
 13.8%
6 Selvstændig erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefælle 241
 4.0%
7 Orlov (barsel o.l.) 45
 0.7%
8 Fraværende pga. sygdom 97
 1.6%
9 Ledig (med A-kasse-dagpenge) 156
 2.6%
10 Ledig (med kontanthjælp) 76
 1.3%
11 Ledig (uden nogen form for understøttelse) 42
 0.7%
12 Under uddannelse (lærling, elev o.l. med løn) 160
 2.7%
13 Under uddannelse (uden løn) 515
 8.6%
14 Førtidspensionist 355
 5.9%
15 På efterløn 179
 3.0%
16 Pensionist (folkepension mv.) 1081
 17.9%
17 Andet, noter venligst: 112
 1.9%
18 Ved ikke 17
 0.3%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.