Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q10t1: Sp.10 Hvad er din nuværende stilling? - Andet, noter venligst:

Values Categories N
Bestyrelsesmedlem 2
 1.8%
Bevilget fleksjob 1
 0.9%
Billedkunstner 1
 0.9%
Borgmester-pension. 1
 0.9%
CEO 1
 0.9%
Dagplejer 1
 0.9%
Deltids ansat førtidspensionist 1
 0.9%
Efterløn 1
 0.9%
Er færdig som bygningskonstruktør i dag. 1
 0.9%
Fleksjob 3
 2.7%
Fleksjobber 2
 1.8%
Flex job 1
 0.9%
Flexjob 1
 0.9%
Forfatter 1
 0.9%
Fritstillet 1
 0.9%
Frivillig uden arbejde 1
 0.9%
Hjemløs 1
 0.9%
Hjemmegående 9
 8.0%
Hjemmegående hustru 1
 0.9%
Hjemmegående.... 1
 0.9%
I flixjob 1
 0.9%
I praktik som ledig flexjob b'er indenfor kontorområdet 1
 0.9%
Langtidssyg efter et trafikuheld. 1
 0.9%
Langtidssyg, sundhedssikring - midlertidig tabt arbejdsevne 1
 0.9%
Ledig fleksjob 1
 0.9%
Ledig fleksjobber på ledighedsydelse 1
 0.9%
Ledig på Arbejdsmarkedsydelse - dvs under midlertidigt uden arbejde 1
 0.9%
Lever for opsparede midler 1
 0.9%
Lige godkendt til fleksjob og på ledighedsydelse 1
 0.9%
Psykisk syg under udredning, på kontanthjælp 1
 0.9%
På rådighedsløn 1
 0.9%
Ressource forløb 1
 0.9%
Ressourceforløb 3
 2.7%
Revalidering 1
 0.9%
SU 1
 0.9%
Selvforsørgende 1
 0.9%
Selvstændig 1
 0.9%
Sommer arbejde 1
 0.9%
Stoppet på arbejdsmarkedet 1
 0.9%
Studerende 3
 2.7%
Studerende, med SU 1
 0.9%
Syg 1
 0.9%
Syg på kontanthjælp 1
 0.9%
Sygdom 1
 0.9%
Sygemeldt 2
 1.8%
Sygemeldt gennem 7 år mhp. fleksjob/førtidspension 1
 0.9%
Tjenestemand pension 1
 0.9%
Tjenestemandspension 1
 0.9%
Under uddannelse 1
 0.9%
Under uddannelse med SU 1
 0.9%
Velhavende med folkepension 1
 0.9%
Værnepligt 1
 0.9%
afløsertimer 1
 0.9%
arbejdsløs 1
 0.9%
deltidsarbejde 1
 0.9%
er studerende på su 1
 0.9%
er syg på bistan 1
 0.9%
fleksjob 2
 1.8%
fleksjobber 3 t/uge 1
 0.9%
flexjob 2
 1.8%
går syg 1
 0.9%
hjemmegående 4
 3.6%
husmor 1
 0.9%
højskoleelev 1
 0.9%
i arbejde 1
 0.9%
i ressourceforløb 1
 0.9%
køre brød ud for en bager(ca. 4 timer hver anden dag. 1
 0.9%
ledig på arbejdsmarkedsydelse 1
 0.9%
ledig på fleksydelse 1
 0.9%
mellemste førtidspensionist med skånejob 1
 0.9%
pensioneret tjenestemand 1
 0.9%
pensionist 1
 0.9%
pensionist med lidt arbejde 40-50 timer pr md 1
 0.9%
på bistand 1
 0.9%
på flexydelse (førtidspension for flexjob) 1
 0.9%
på kontanthjælp, starter skole til august 1
 0.9%
rejser pt. rundt i Asien 1
 0.9%
ressourceforløb 1
 0.9%
selvpensioneret 1
 0.9%
selvvalgt hjemmegående husmor med børn hjemme så de ikke er i daginstitutioner 1
 0.9%
selvvalgt pension 1
 0.9%
skadet men uden mulighed for pension 1
 0.9%
statspensionist på førtid 1
 0.9%
sygemeldt 4
 3.6%
tjenstemandpensionist 1
 0.9%
uarbejdsdygtig men ikke søgt pension (forsikring) 1
 0.9%
uden job 1
 0.9%

Summary Statistics

Valid cases 112
Missing cases 0
This variable is alphanumeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.