Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q13: Sp.13 Når det drejer sig om dit arbejde og din arbejdsplads, hvor gode mulighed vil du da vurdere, at du har for at påvirke forhold vedr. din arbejdssistuation

Values Categories N
1 Meget gode 370
 12.0%
2 Ret gode 1385
 44.8%
3 Hverken gode eller dårlige 852
 27.6%
4 Ret dårlige 302
 9.8%
5 Meget dårlige 113
 3.7%
6 Ved ikke 67
 2.2%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.