Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q31: Sp.31 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Man kan i almindelighed stole på, at vores politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet

Values Categories N
1 Helt enig 134
 2.2%
2 Delvist enig 1761
 29.2%
3 Hverken enig eller uenig 1644
 27.3%
4 Delvist uenig 1487
 24.7%
5 Helt uenig 862
 14.3%
6 Ved ikke 135
 2.2%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.