Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q4: Sp.4 Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene i dit barns daginstitution?

Values Categories N
1 Meget gode 29
 5.7%
2 Ret gode 186
 36.5%
3 Hverken gode eller dårlige 179
 35.1%
4 Ret dårlige 89
 17.5%
5 Meget dårlige 7
 1.4%
6 Ved ikke 20
 3.9%
Sysmiss 5513

Summary Statistics

Valid cases 510
Missing cases 5513
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.