Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q8: Sp.8 Hvad er din højeste fuldførte skoleuddannelse?  Her skal du kun svare ift. folkeskole, gymnasium, HF eller HH-niveau. Erhvervsuddannelse/videregående uddannelse vender vi tilbage til om lidt.

Values Categories N
1 Mindre end 7 års skolegang 15
 0.2%
2 7. klasse 155
 2.6%
3 8-9. klasse 715
 11.9%
4 10. klasse 854
 14.2%
5 Realeksamen 796
 13.2%
6 Studentereksamen (STX, HHX, HTX) 1879
 31.2%
7 HF 491
 8.2%
8 HH 307
 5.1%
9 Andet 802
 13.3%
10 Ved ikke 9
 0.1%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.