Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q20_5: Stemningen blandt mine nærmeste kolleger er ikke så god, som den var for et par år siden

Values Categories N
1 Helt enig 337
 10.9%
2 Delvist enig 657
 21.3%
3 Hverken enig eller uenig 726
 23.5%
4 Delvist uenig 568
 18.4%
5 Helt uenig 583
 18.9%
6 Ved ikke 218
 7.1%
Sysmiss 2934

Summary Statistics

Valid cases 3089
Missing cases 2934
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.