Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q47_5: Det er et stort tab for samfundet, at f.eks. toppolitikere er nødt til at have livvagter døgnet rundt

Values Categories N
1 Helt enig 410
 27.2%
2 Delvist enig 550
 36.5%
3 Hverken enig eller uenig 291
 19.3%
4 Delvist uenig 100
 6.6%
5 Helt uenig 38
 2.5%
6 Ved ikke 117
 7.8%
Sysmiss 4517

Summary Statistics

Valid cases 1506
Missing cases 4517
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.