Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q47_3: Det er helt i orden, at man skal bruge så meget tid på sikkerhed i lufthavne

Values Categories N
1 Helt enig 644
 42.8%
2 Delvist enig 468
 31.1%
3 Hverken enig eller uenig 179
 11.9%
4 Delvist uenig 106
 7.0%
5 Helt uenig 35
 2.3%
6 Ved ikke 74
 4.9%
Sysmiss 4517

Summary Statistics

Valid cases 1506
Missing cases 4517
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.