Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q47_6: Det er urimeligt, at muslimer udsættes for så meget mistænkeliggørelse

Values Categories N
1 Helt enig 272
 18.1%
2 Delvist enig 350
 23.2%
3 Hverken enig eller uenig 323
 21.4%
4 Delvist uenig 219
 14.5%
5 Helt uenig 258
 17.1%
6 Ved ikke 84
 5.6%
Sysmiss 4517

Summary Statistics

Valid cases 1506
Missing cases 4517
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.