Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q47_8: Det virker som om danske myndigheder har godt styr på udfordringerne fra terrorister

Values Categories N
1 Helt enig 105
 7.0%
2 Delvist enig 461
 30.6%
3 Hverken enig eller uenig 472
 31.3%
4 Delvist uenig 187
 12.4%
5 Helt uenig 98
 6.5%
6 Ved ikke 183
 12.2%
Sysmiss 4517

Summary Statistics

Valid cases 1506
Missing cases 4517
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.