Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q47_7: Terror afspejler at der altid vil være konflikt mellem forskellige religioner

Values Categories N
1 Helt enig 381
 25.3%
2 Delvist enig 560
 37.2%
3 Hverken enig eller uenig 258
 17.1%
4 Delvist uenig 117
 7.8%
5 Helt uenig 73
 4.8%
6 Ved ikke 117
 7.8%
Sysmiss 4517

Summary Statistics

Valid cases 1506
Missing cases 4517
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.