Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q47_4: Vi er selv med til at fremkalde terror, hvis vi provokerer andres religiøse følelser

Values Categories N
1 Helt enig 222
 14.7%
2 Delvist enig 443
 29.4%
3 Hverken enig eller uenig 285
 18.9%
4 Delvist uenig 191
 12.7%
5 Helt uenig 280
 18.6%
6 Ved ikke 85
 5.6%
Sysmiss 4517

Summary Statistics

Valid cases 1506
Missing cases 4517
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.