Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q36_9: Den pension, du har udsigt til at få

Values Categories N
1 I meget høj grad 229
 3.8%
2 I høj grad 266
 4.4%
3 I nogen grad 692
 11.5%
4 I ubetydelig grad 932
 15.5%
5 Slet ikke 2972
 49.3%
6 Ved ikke 932
 15.5%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.