Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q39: Sp.39 Har ændringerne i efterlønnen/pensionsalderen alt i alt påvirket dig positivt eller negativt

Values Categories N
1 Meget positivt 17
 1.0%
2 Positivt 31
 1.9%
3 Hverken positivt eller negativt 274
 16.5%
4 Negativt 901
 54.3%
5 Meget negativt 437
 26.3%
Sysmiss 4363

Summary Statistics

Valid cases 1660
Missing cases 4363
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.