Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q52_2: # der har været indbrud i dit hus

Values Categories N
1 I meget høj grad 629
 10.4%
2 I høj grad 1133
 18.8%
3 I nogen grad 1789
 29.7%
4 I mindre grad 1904
 31.6%
5 Slet ikke 459
 7.6%
6 Ved ikke 109
 1.8%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.