Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q52_3: # du bliver overfaldet på gaden

Values Categories N
1 I meget høj grad 1443
 24.0%
2 I høj grad 1842
 30.6%
3 I nogen grad 1648
 27.4%
4 I mindre grad 749
 12.4%
5 Slet ikke 226
 3.8%
6 Ved ikke 115
 1.9%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.