Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q52_5: # du bliver udsat for trusler

Values Categories N
1 I meget høj grad 724
 12.0%
2 I høj grad 1151
 19.1%
3 I nogen grad 1535
 25.5%
4 I mindre grad 1651
 27.4%
5 Slet ikke 806
 13.4%
6 Ved ikke 156
 2.6%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.