Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q49: Sp.49 Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for vold eller trusler som var så alvorlige, at du blev bange

Values Categories N
1 Ja, både vold og trusler 45
 0.7%
2 Ja, vold 51
 0.8%
3 Ja, trusler 216
 3.6%
4 Nej 5711
 94.8%

Summary Statistics

Valid cases 6023
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.