Dataset: Trygfondens Tryghedsmåling 2015

Variable q65_4: Der skal stilles strenge krav til miljø, så danske virksomheder kommer i front

Values Categories N
1 Helt enig 358
 23.6%
2 Delvist enig 494
 32.6%
3 Hverken enig eller uenig 373
 24.6%
4 Delvist uenig 135
 8.9%
5 Helt uenig 47
 3.1%
6 Ved ikke 107
 7.1%
Sysmiss 4509

Summary Statistics

Valid cases 1514
Missing cases 4509
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.