Dataset: Tryghedsmålingen 2015

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler folketingsvalget 2015 og stammer fra Tryghedsmålingen 2015 med dataindsamling foretaget i samarbejde med YouGov.

Undersøgelsen er gennemført blandt den danske befolkning i alderen 18-99 år.

I alt er der gennemført 6023 interview inden for målgruppen. Ud af disse 6023 respondenter har 4.462 respondenter deltaget i en eller flere af de tidligere tryghedsmålinger og 1.561 respondenter, har ikke deltaget i en eller flere af de tidligere tryghedsmålinger i 2013, 2011 og 2009.

Data er indsamlet mellem d. 10. juni og d. 6. juli 2015.  

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til folketingsvalget 2015 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.  

For yderligere information vedrørende Tryghedsmålingerne henvises der til nedenstående link:  

https://www.trygfonden.dk/viden-og-materialer/publikationer/tryghedsmaaling

Bemærk at der foreligger øvrige undersøgelser omhandlende folketingsvalget 2015 her på Surveybanken.

Variable Groups

Full Title

Tryghedsmålingen 2015

Identification Number

Tryghedsmlingen!2015

Date of Production

2019-03-12

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.