Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_3: Interesse for politik

Literal Question

Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik?

Values Categories N
1 Meget interesseret i politik 802
 26.6%
2 Noget interesseret i politik 1464
 48.6%
3 Kun lidt interesseret i politik 624
 20.7%
4 Slet ikke interesseret i politik 121
 4.0%
9 Ved ikke 3
 0.1%

Summary Statistics

Valid cases 3014
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.