Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_34: Uddannelse, far

Literal Question

Hvad er din fars højeste gennemførte uddannelse?

Values Categories N
1 Folkeskole, mellemskole, realeksamen 340
 11.3%
2 EFG, HG, Teknisk Skole 164
 5.5%
3 HH/Studentereksamen/HF 239
 8.0%
4 Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm.) 621
 20.7%
5 Kort videregående uddannelse (1-2 år) 126
 4.2%
6 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 604
 20.1%
7 Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 619
 20.6%
9 Ved ikke 286
 9.5%
Sysmiss 15

Summary Statistics

Valid cases 2999
Missing cases 15
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.