Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_35: Uddannelse, mor

Literal Question

Hvad er din mors højeste gennemførte uddannelse?

Values Categories N
1 Folkeskole, mellemskole, realeksamen 193
 6.4%
2 EFG, HG, Teknisk Skole 132
 4.4%
3 HH/Studentereksamen/HF 371
 12.4%
4 Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm.) 223
 7.4%
5 Kort videregående uddannelse (1-2 år) 290
 9.7%
6 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 1067
 35.6%
7 Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 486
 16.2%
9 Ved ikke 234
 7.8%
Sysmiss 18

Summary Statistics

Valid cases 2996
Missing cases 18
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.