Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_18_3_rekodet: Uddannelse

Literal Question

Hvilken uddannelse læser du?

Values Categories N
1 Studentereksamen, STX 3014
 100.0%
2 Højere handelseksamen, HHX 0
 0.0%
3 Højere teknisk eksamen, HTX 0
 0.0%
4 Højere forberedelseseksamen, HF 0
 0.0%
5 Studenterkursus, STK 0
 0.0%
6 Erhvervsuddannelse 0
 0.0%
7 Handelsskolens Grundforløb, HG 0
 0.0%

Summary Statistics

Valid cases 3014
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.