Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_1: Holdningsspørgsmål - Afskaffe efterlønnen

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Afskaffe efterlønnen

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 542
 19.0%
2 Et ret godt forslag 614
 21.5%
3 Hverken eller 451
 15.8%
4 Et ret dårligt forslag 619
 21.7%
5 Et særdeles dårligt forslag 628
 22.0%
8 Vil ikke svare 27
9 Ved ikke 133

Summary Statistics

Valid cases 2854
Missing cases 160
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.