Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_2: Holdningsspørgsmål - Arbejde 12 minutter mere om dagen

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Arbejde 12 minutter mere om dagen

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 315
 10.7%
2 Et ret godt forslag 914
 31.2%
3 Hverken eller 665
 22.7%
4 Et ret dårligt forslag 479
 16.3%
5 Et særdeles dårligt forslag 558
 19.0%
8 Vil ikke svare 12
9 Ved ikke 71

Summary Statistics

Valid cases 2931
Missing cases 83
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.