Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_3: Holdningsspørgsmål - De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed.

Values Categories N
1 Helt enig 202
 7.0%
2 Nærmest enig 461
 16.1%
3 Hverken/eller 577
 20.1%
4 Nærmest uenig 646
 22.5%
5 Helt uenig 984
 34.3%
9 Ved ikke 144

Summary Statistics

Valid cases 2870
Missing cases 144
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.