Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_7: Holdningsspørgsmål - Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selvom de ikke er danske statsborgere.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selvom de ikke er danske statsborgere.

Values Categories N
1 Helt enig 391
 13.7%
2 Nærmest enig 623
 21.8%
3 Hverken/eller 650
 22.8%
4 Nærmest uenig 655
 23.0%
5 Helt uenig 535
 18.7%
9 Ved ikke 160

Summary Statistics

Valid cases 2854
Missing cases 160
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.